کفی لبنی c5 سازگار با محیط زیست و ارزان

2022-05-08T06:16:46+00:00

کفی لبنی c5 گرین پالپ کفی لبنی c5 با 12کاپ مناسب برای شیرینگ ماست های 750 گرمی و ماست های موسیر کوتاه وزن هر کفه : تقریبا 115 گرمی با هدف استفاده ی مجدد از کاغذ و محصولات کاغذی یکی از مسیر ها، بکارگرفتن آن در بسته بندی می باشد. [...]

کفی لبنی k75 سازگار با محیط زیست و ارزان

2022-05-08T06:13:44+00:00

کفی لبنی k75 گرین پالپ کفی لبنی k75 با 20 کاپ مناسب برای شیرینگ ماست مجالس و تک نفره وزن هر کفه : تقریبا 120 گرم   با هدف استفاده ی مجدد از کاغذ و محصولات کاغذی یکی از مسیر ها، بکارگرفتن آن در بسته بندی می باشد. کفی لبنی  همان ظروف یکبار مصرف می [...]

کفی لبنی k95 سازگار با محیط زیست و ارزان

2022-05-08T06:09:54+00:00

کفی لبنی k95 گرین پالپ کفی لبنی k95 با 12 کاپ مناسب برای شیرینگ ماست های موسیر و 750 گرمی وزن تقریبی: 110 گرم با هدف استفاده ی مجدد از کاغذ و محصولات کاغذی یکی از مسیر ها، بکارگرفتن آن در بسته بندی می باشد. کفی لبنی  همان ظروف یکبار مصرف می باشد که از [...]

کفی لبنی k135 سازگار با محیط زیست و بسته بندی ارزان

2022-05-08T06:09:01+00:00

کفی لبنی k135 گرین پالپ کفی لبنی k135 با 4 کاپ مناسب برای ماست های دبه ای 2.5 کیلویی وزن تقریبی هر کفه : 80 گرم با هدف استفاده ی مجدد از کاغذ و محصولات کاغذی یکی از مسیر ها، بکارگرفتن آن در بسته بندی می باشد. کفی لبنی  همان ظروف یکبار مصرف می باشد [...]

کفی لبنی c1 سازگار با محیط زیست و بسته بندی ارزان

2022-05-08T06:44:07+00:00

کفی لبنی c1 گرین پالپ کفی لبنی c1 با 12 کاپ مناسب برای شیرینگ ماست های مجالس و تک نفره وزن تقریبی هر کفه : 75 گرم با هدف استفاده ی مجدد از کاغذ و محصولات کاغذی یکی از مسیر ها، بکارگرفتن آن در بسته بندی می باشد. کفی لبنی  همان ظروف یکبار مصرف می [...]

کفی لبنی c3 سازگار با محیط زیست و بسته بندی ارزان

2021-03-31T08:13:04+00:00

کفی لبنی c3 گرین پالپ کفی لبنی c3 با 4 کاپ مناسب برای شیرینگ ماست های دبه ای با وزن 2.5کیلوگرم وزن تقریبی هر کفه : 75 گرم با هدف استفاده ی مجدد از کاغذ و محصولات کاغذی یکی از مسیر ها، بکارگرفتن آن در بسته بندی می باشد. کفی لبنی  همان ظروف یکبار مصرف [...]

کفی لبنی c4 سازگار با محیط زیست و بسته بندی ارزان

2021-03-31T08:15:19+00:00

کفی لبنی c4 گرین پالپ کفی لبنی c4  با 6 کاپ مناسب برای شیرینگ ماست های 900 گرمی وزن تقریبی هر کفه : 85 گرم با هدف استفاده ی مجدد از کاغذ و محصولات کاغذی یکی از مسیر ها، بکارگرفتن آن در بسته بندی می باشد. کفی لبنی  همان ظروف یکبار مصرف می باشد که [...]

Go to Top