ظرف کاغذی نگهداری میوه های ریز و تازه

2021-01-31T05:13:14-01:00

ظرف کاغذی نگهداری میوه های ریز و تازه آیا تا به حال به اقتصاد دورانی توجه کرده اید؟ اصطلاح انگلیسی آن circular economy   می باشد نظام اقتصادی که هدف آن کم کردن ضایعات و استفاده حداکثری منابع می باشد. در گرین پالپ به راهکارهای این مسئله اندیشیده میشود. یکی از طرح های پیش رو و [...]

Go to Top